معرفی کلی سامانه

این سامانه به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان پیاده سازی گردید تا امکان پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان آسان گردد و متقاضیان امکان پیگیری درخواست‌های خود را داشته باشند. 
برای این منظور متقاضیان با وارد شدن به سامانه میز خدمت الکترونیک حج و زیارت امکان ارسال و یا پیگیری درخواست خود را دارند. شرح انجام این موارد به تفضیل توضیح داده خواهد شد.


 
(نمایی از صفحه خانه میز خدمت سازمان حج و زیارت)


ارسال درخواست

در صفحه خانه سامانه میز خدمت حج و زیارت گزینه "ارسال درخواست" را انتخاب نمایید. صفحه ارسال درخواست برای شما نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعات زیر می‌باشد: 

 1. تاریخ تولد: تاریخ تولد را از تقویم انتخاب نمایید.
 2. کدملی: کدملی خود را در جعبه متن وارد نمایید.
 3. نام و نام خانوادگی و کد ملی: در جعبه متن نام و نام خانوادگی و کد ملی از سرویس ثبت احوال بازخوانی می‌شود و درصورت صحیح وارد کردن اطلاعات بالا برای شما نمایش داده می‌شود.
 4. استان: از لیست کشویی استانی که به درخواست شما مربوط می¬گردد را انتخاب نمایید.
 5. ایمیل: ایمیل خود را در جعبه متن وارد نمایید.
 6. تلفن همراه: تلفن همراه به در جعبه متن وارد نمایید.
 7. تلفن ثابت: در جعبه متن تلفن ثابت و درجعبه متن جلوی آن پیش شماره تلفن استان خود را وارد نمایید.
 8. موضوع اصلی: از لیست کشویی موضوع اصلی درخواست خود را انتخاب نمایید.
 9. موضوع فرعی: درصورت انتخاب موضوع اصلی امکان انتخاب موضوع فرعی را دارید، از لیست کشویی موضوع مربوط به موضوع اصلی را انتخاب نمایید.
 10. متن درخواست: در جعبه متن، توضیحات مربوط به درخواست خود را وارد نمایید.
 11. انتخاب فایل: درصورتیکه مدرکی مربوط به درخواست شما مورد نیاز باشد شما با انتخاب گزینه انتخاب فایل امکان بارگذاری مدرک خود را دارید.
 12. کد امنیتی: با توجه به کد نمایش داده شده، در جعبه متن کد امنیتی را بدرستی وارد نمایید.
 13. در آخر گزینه "ثبت درخواست" را انتخاب تا درخواست شما به کارشناس مربوطه در استان انتخابی ارسال گردد.
 14. درصورتیکه درخواست شما با موفقیت ارسال گردد پیغام سبز رنگی به همراه کد پیگیری به شما نمایش داده می‌شود.
 15. درصورت نیاز با انتخاب گزینه "چاپ رسید" امکان پیرینت رسید درخواست خود را خواهید داشت.

 

(نمایی از فرم ارسال درخواست)

 

 
(نمایی از پیغام ارسال موفق درخواست و کد پیگیری)

توجه: 
- وارد کردن موارد الزامی ، اجباری می‌باشد.
- درصورتیکه تاریخ تولد و کدملی بدرستی وارد نشود، آیتم های نام و نام خانوادگی و جنسیت پر نخواهد شد و شما امکان ارسال درخواست را نخواهید داشت. 


پیگیری درخواست

در صفحه خانه سامانه میز خدمت حج و زیارت گزینه "پیگیری درخواست" را انتخاب نمایید. صفحه پیگیری درخواست برای شما نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعات زیر می‌باشد: 

 1. کدملی: کدملی خود را در جعبه متن وارد نمایید.
 2. کد پیگیری: کد پیگیری را در جعبه متن وارد نمایید.
 3. کد امنیتی: با توجه به کد نمایش داده شده، در جعبه متن کد امنیتی را بدرستی وارد نمایید.
 4. در آخر گزینه "پیگیری درخواست" را انتخاب تا نتیجه درخواست خود را مشاهده نمایید.
 5. درصورتیکه به درخواست شما پاسخ داده شده باشد، نتیجه استعلام به همراه پاسخ کارشناسان برای شا نمایش داده می‌شود.

 
(نمایی از فرم پیگیری درخواست)
 


(نمایی از نتیجه استعلام)